i-hr
i-hr

ỨNG DỤNG TÌM VIỆC - DÙNG CỰC TIỆN

Phát triển trên nền tảng công nghệ số, giúp kết nối việc làm chất lượng cao

Quét bằng Camera của điện thoại hoặc sử dụng APP Zalo

ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CLC

i-hr

MỤC TIÊU

  • Với mong muốn đem đến nguồn nhân lực Việt chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. CLC đã sáng tạo ra ứng dụng kết nối việc làm i-HR (international Human Resources)

HIỆN THỰC HOÁ

  • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cao
  • Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia trong lĩnh vực lao động, việc làm

HỆ SINH THÁI CỦA i-HR

Hệ sinh thái số duy nhất tại Việt Nam, mang đến sự tương tác
TRỰC TIẾPCÙNG LÚC 3 nhóm đối tượng

i-hr

i-HR MỚI MẺ VÀ ĐẦY SÁNG TẠO

i-hr Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đánh giá lao động và tư vấn việc làm
i-hr Hệ thống mã hóa định danh cá nhân bằng QRCode
i-hr Xử lý hàng triệu hồ sơ lao động , thông tin doanh nghiệp và cơ sở đào tạo

SỨ MỆNH CỦA NHÀ i-HR

Nhà i-HR luôn mong muốn đem đến những giá trị tốt đẹp nhất

i-hr
NGƯỜI LAO ĐỘNG trực tiếp và chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp mọi lúc, mọi nơi
DOANH NGHIỆP dễ dàng tìm kiếm,khai thác nhân lực chất lượng cao hoặc chủ động "order" cung ứng
i-hr
i-hr
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆp nhanh chóng tìm được nguồn tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại lao động. Và đem đến khả năng bán các khóa học nhanh chóng