i-HR

Công ty CP sản xuất khuôn mẫu Việt Nam

Trụ sở
Điểm công nghiệp Di Trạch, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline
Website:
Quy mô
Chi nhánh
Về chúng tôi

Việc làm