i-HR

Liên danh hợp tác đào tạo du học Đức - HADEC

Trụ sở
1 Nguyễn Quý Đức
Hotline
0976243107
Website:
Quy mô
Chi nhánh
Về chúng tôi

Giới thiệu

Trên cơ sở nhu cầu tình hình đầu ra nói chung, liên quan đến việc hợp tác giữa các bên và để xúc tiến khả năng làm việc của người Việt Nam tại Đức, chúng tôi đã thành lập Liên danh hợp tác đào tạo du học Đức - HADEC; nhằm mục tiêu giới thiệu và đào tạo nghề cho lực lượng lao động Việt Nam tại Đức nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động có chuyên môn tại Đức. 

Hình Ảnh

i-hr
i-hr
i-hr
i-hr
i-hr
i-hr