i-HR

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Hải Dương

Trụ sở
Số 326 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương
Hotline
0986416636
Quy mô
Chi nhánh
Về chúng tôi